TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI

On June 25, CATTiS had the opportunity to join the Wrap-Up Meeting, First Half 2022 organized by the Vietnam Cashew Association (VINACAS). The Meeting attracted hundreds of businesses, cashew producers and processors, and traders in the agricultural industry in general and the cashew industry in particular from all over the country.

At the Meeting, Vice Chairman, Head of Trade Promotion Committee of VINACAS – Mr. Tran Van Hiep on behalf of the Board reported on preliminary activities of purchasing, importing, raw materials, production and trading of Cashew in the first half 2022, and at the same time make plans for the next 6 months of the year. “According to VINACAS, the export situation in 2022 will keep difficultly, shipping rates are still high compared to the years before the COVID19 pandemic, the export price of cashew nuts has not increased in sync with the growth of cashew nut’s price. Therefore, the number of cashew kernels exported from Vietnam is expected to decrease in the following months.

Also here, the overview of the solution for “100 containers of cashew nuts exported to Italy” was presented in details by Mr. Bach Khanh Nhut – Vice Chairman, Head of VINACAS Inspection Committee. Till June 16, five containers losing original documents were returned to Vietnam without deposit/bank guarantee for the carriers. For 30 containers that have been neither returned to Vietnam or bought in Italy and other countries with the deposit/guarantee kept for 1.5 – 6 years, VINACAS will continue to support to urge and carry out legal procedures. to request the Carriers for a refund of that amount for Vietnamese businesses.

The Meeting also had the presence of Mr. Le Thanh Hoa – Director of SPS Vietnam office under the Ministry of Agriculture and Rural Development. Speaking at the conference, Mr. Hoa gave instructions for the implementation of China’s Orders 248, 249 and some technical barriers to exporting cashews to the Chinese market in 2022. Importantly, China does not allow both live and dead worms in cashew kernel products (tolerance 0.00%).

The meeting was end by the discussions of the leading cashew experts, the corporations and the speeches of the sponsors. Although there are many conflicting opinions, they still share the same belief about a better picture for the cashew market in Vietnam and globally.

./.

Trong ngày 25/6 vừa qua, CATTiS đã có cơ hội tham gia Hội nghị sơ kết hoạt động ngành Điều trong sáu tháng đầu năm 2022 được tổ chức bởi Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS). Tại đây, Hôi nghị đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và chế biến điều, cùng các đơn vị là nhà thương mại trong ngành nông sản nói chung, và ngành Điều nói riêng từ khắp nơi trên cả nước.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Xúc tiến Thương mại VINACAS – Ông Trần Văn Hiệp thay mặt Ban Chấp Hành báo cáo sơ kết hoạt động thu mua, nhập khẩu, nguyên liệu, sản xuất và kinh doanh Điều trong nửa đầu năm 2022, đồng thời đưa ra kế hoach cho 6 tháng cuối năm. “Theo nhận định của VINACAS, tình hình xuất khẩu năm 2022 sẽ tiếp tục khó khăn, giá cước tàu biển vẫn còn ở mức cao so với những năm trước dịch COVID19, giá nhân điều xuất khẩu không tang đồng bộ với đà tang của điều thô. Vì vậy, số lượng nhân điều xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ giảm trong các tháng tiếp theo.  

Cũng tại đây, toàn cảnh về việc xử lý “100 container nhân Điều xuất qua Ý” đã được trình bày chi tiết bởi Ông Bạch Khánh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Kiểm tra VINACAS. Cho đến ngày 16/6, đã có 5 conts hàng bị mất chứng từ gốc được trả về Việt Nam mà không cần chuyển tiền đặt cọc/bảo lãnh ngân hàng cho các hãng tàu. Đối với 30 conts đã được trả về Việt Nam hoặc mua mới tại Ý và các nước khác nhưng bị giữ tiền đặt cọc/ bảo lãnh từ 1.5 – 6 năm, VINACAS sẽ hỗ trợ tiếp tục đôn đốc, thực hiện các thủ tục pháp lý để yêu cầu các hãng tàu hoàn lại số tiền đặt cọc/bảo lãnh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị cũng có sự góp mặt của ông Lê Thanh Hòa – Giám đốc văn phòng SPS Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phát biểu tại Hội nghị, Ông Hòa đưa ra hướng dẫn thực hiện Lệnh 248, 249 của Trung Quốc và một số rào cản kỹ thuật xuất khẩu hạt Điều vào thị trường Trung Quốc năm 2022. Quan trọng, Trung Quốc không cho phép “sâu sống sâu chết trong sản phẩm nhân hạt điều (dung sai 0.00%).

Hội nghị được khép lại bằng những trao đổi, thảo luận của những chuyển gia, tập đoàn hàng đầu ngành điều và phát biểu của các nhà tài trợ về tương lai ngành Điều. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng vẫn chung một niềm tin về một bức tranh khởi sắc hơn cho thị trường điều tại Việt Nam và toàn cầu.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *