[ENGLISH BELOW]

Since the enforcement of the EVFTA Agreement, the EU has become the third biggest market of Vietnamese agricultural commodities in the year. However, some exported products were continuously encountered warnings for their exceeding residues of pesticide/insecticide and herbicide detected by the authorities.

Credit: criver.com

Below are some updates on a few defined non-compliant products in the EU markets

Products

Substances  

Residues (mg/kg)

MRLs          (mg/kg, EC)

Actions

Frozen frog-leg 

Nitrofurans (furazolidone)

0.017

“Not approved”

France: recall

Sweden: disposal

Pomelo  

Propargite

0.23

0.01

Norway: Recall 

Pomelo  

Fenobucarb

0.032

“Not approved”

Norway: Recall 

Rice ST25

Tricyclazole

0.017

0.01

Importing business initiatively recalled 

Dried wood-ear mushroom

Chlorpyrifos

0,24 ± 0,12

0.01

Limitation on the German market 

Back pepper,Dried mushroom

Chlorpyrifos

0.035 ± 0.018

0.01

Recalled by the authority Spain and put on extra notice

 

Hence, European Commission (EC) urgently put in the notice the Regulation 2021/1900, issued on 27.10.2021, amending the Regulation (EU) 2019/1793, about applying some official solutions to control some imported agricultural commodities in the EU. The assessment is undergone once every 6 months, starting from 15.11.2021.

As consequence, more frequent checks on pesticide residues will be carried on herbs and fruits from Vietnam: basil, mint, parsley, black pepper and okra (50%), dragon fruits (10%).

From: Ministry of Industry and Trade

-//-

Từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU trở thành thị trường lớn thứ 3 của nông sản Việt Nam trong một năm trở lại đây. Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản Việt xuất khẩu liên tiếp vướng phải các cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phát hiện tại các Cơ quan y tế nước ngoài. 

Dưới đây  một số điểm cập nhật về tình trạng hàng hóa bị kiểm soát  các biện pháp xử  tại các quốc gia nhập khẩu:

 Sản phẩm

Substances  

    Dư lượng (mg/kg)

Ngưỡng cho phép  (mg/kg, EC)

Hành động

Đùi ếch đông lạnh

Nitrofurans (furazolidone)

0.017

“Not approved”

Pháp: thu hồi

Thụy Điển: tiêu hủy

Bưởi

Propargite

0.23

0.01

Na Uy: thu hồi

Bưởi

Fenobucarb

0.032

“Not approved”

Na Uy: thu hồi

Gạo thơm ST25

Tricyclazole

0.017

0.01

Việt Nam chủ động thu hồi

Mộc nhĩ khô

Chlorpyrifos

0.24 ± 0.12

0.01

Hạn chế phân phối trên thị trường Đức

Tiêu đen, nấm khô

Chlorpyrifos

 0.035 ± 0.018

0.01

Tây Ban Nha tạm giữ và tăng cường kiểm soát

Trước tình hình trên,  Ủy ban châu Âu (EC) khẩn cấp đăng công báo sửa đổi Quy định số 2021/1900, ban hành ngày 27/10/2021, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức cho một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Việc kiểm tra thực hiện mỗi 6 tháng/lần, bắt đầu từ 15/11/2021. 

Theo đó, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm và hoa quả của Việt Nam cụ thể: rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây, hạt tiêu và đậu bắp là 50%, thanh long 10%. 

Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam 

Comments (1)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *