Pecan weevil at as larvae and adult – Mọt hồ đào ở dạng ấu trùng và trưởng thành.

TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI

Weevils and beetles are one of the great harms contributing to the loss of crops at post-harvest stages beside temperature and fungi. Each type of agricultural commodity is the target of particular insects. The most popular one in Vietnam is rice weevils while some nuts from the temperate zone have their own risks from insects such as:  

+ Pecan weevil Curculio caryae: This kind of insect attacks pecans at 2 different stages: adults eat young pecan nuts on trees, causing drop while they are still premature; the larvae eat pecan nuts from inside, which happens when nuts start hardening their shell. To prevent the pecan weevils from harming the crops, insecticide is applied at the stage when pecan shells start to harden.  

+ Chestnut weevil Curculio Sayi and Curculio caryatrypes: these 2 weevils also attack chestnuts in 2 stages: the larvae inside nuts and adults eating the nuts from outside. 

To deal with these 2 kinds of weevils, the most popular solution is heat treatment at 140˚F (60˚C) for 30 mins. Freezing chestnuts at -17˚ C for 4 days also helps to kill the insects but changes the nut’s quality and taste. Besides, using insecticide at the pre-harvest stage like for pecans also works in insect treatments. These solutions are applied and approved only in Kentucky, USA. Each country should have different policies on the use of chemical pesticides and preservatives.  

To deal with chestnut/ pecan weevils at every stage of their life circle in post harvested activities, the most optimized solution is using CA technology in combination with heat treatment, which not only ensures 100% mortality of insects but also the quality and taste of the products are maintained. 

Source: Entomology at University of Kentucky 

Chestnut weevil as adult – Mọt hạt dẻ ở dạng trưởng thành

./.

Sâu mọt là một trong những yếu tố góp phần vào tổn thất của nông sản sau thu hoạch, bên cạnh nhiệt độ và nấm mốc. Mỗi loại nông sản sẽ là đối tượng bị phá hoại của một hoặc một số loại sâu mọt nhất định. Phổ biến nhất ở Việt Nam là mọt gạo, trong khi đối với các loại hạt từ xứ lạnh cũng có các loại mọt riêng biệt như: 

+ Mọt hồ đào Curculio caryae: Đây là loại mọt khá nguy hiểm vì chúng gây hư hại cho hồ đào ở 2 giai đoạn chính: con trưởng thành ăn hạt non từ trên cây gây ra hiện tượng hạt non bị rụng khi chưa chín. Ngoài ra, ấu trùng ăn trong thịt hạt thường diễn ra khi vỏ hạt bắt đầu cứng lại.  

Để ngăn chặn mọt hồ đào gây hại tới sản lượng cây trồng ở giai đoạn hạt còn non, người nông dân thường chọn cách sử dụng thuốc trừ sâu vào giai đoạn vỏ hạt bắt đầu cứng và lặp đi lặp lại mỗi 2 tuần. Tuy nhiên, tuỳ vào các quốc gia sẽ có những hạn chế về mặt sử dụng thuốc trừ sâu hoặc các chất bảo quản khác nhau.  

+ Mọt hạt dẻ Curculio SayiCurculio caryatrypes: hai loại mọt này cũng gây hại cho hạt dẻ ở 2 giai đoạn: giai đoạn ấu trùng nằm trong thịt hạt và con trưởng thành ăn hạt từ bên ngoài.  

Đối với mọt hạt dẻ, cách phổ biến nhất để tiêu diệt trứng và ấu trùng là xử lý nhiệt ở nhiệt độ 140˚F (60˚C) trong 30 phút, hoặc – 17˚C trong 4 ngày nhưng giải pháp này gây biến đổi mùi vị làm ảnh hưởng đến chất lượng của hạt. Ngoài ra, việc áp dụng thuốc trừ sâu như đối với mọt hồ đào cũng giúp xử lý côn trùng ở giai đoạn trước khi thu hoạch. Đây là phương pháp xử lý mọt hạt dẻ được áp dụng và chấp nhận tại tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ.  

Tuỳ vào các quốc gia hoặc vùng lãn thổ sẽ có những hạn chế về mặt sử dụng thuốc trừ sâu hoặc chất bảo quản. Thế nhưng, để xử lý triệt để mọt hạt dẻ/hạt hồ đào ở tất cả các giai đoạn của vòng đời trên nông sản sau khi thu hoạch, áp dụng công nghệ kiểm soát khí quyển và xử lý nhiệt cùng lúc chính là giải pháp tối ưu nhất, vừa đảm bảo 100% nông sản không còn sâu mọt, vừa đảm bảo chất lượng và mùi vị của sản phẩm.  

Nguồn: Entomology at University of Kentucky 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *