TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI

Summer is the right time to harvest most of the crops grown throughout winter. However, summer is also a highly active time for most insects. The almond harvest period falls between August to October every year. Simultaneously, this is the period in which almond moths are most active for mating and laying eggs in dry plant-based commodities. Averagely, a female moth lays 150-200 eggs which develop into larvae in 3 days at 30°C.  

Known as a common warehouse insect, almond moth larvae feed on grains, nuts like almonds and walnuts, and dried fruits like dates. The larvae need approximately 26 days at the ideal atmosphere to develop into the next stage. If the temperature is not suitable for larvae growth, almond moths are able to pause their maturation process for a few months, until the weather temperature increases to 20 – 35°C. This allows for them to hide inside packages of agricultural products, spreading their infestation between continents.   

Infested almond – Hạt hạnh nhân bị nhiễm ấu trùng

Feeding on dry plant-based products, almond moth larvae are able to produce silk webbing, frass, pupal cases and eventually leave behind dead adult bodies in the packages. Therefore, killing the eggs before they develop into the larvae stage is the key solution to keep products safe and intact to reach final consumers.   

A prospective method to kill almond moths at eggs, larvae, pupa, and adults in any kind of commodity is to use controlled atmosphere technology in combination with heat treatment. This will not only ensure 100% mortality of insects at any stage of the life cycle, but also ensure that the quality and taste of the products are maintained.  

We provide the in-line system at CATTIS to organically treat insects in post-harvested commodities (nuts/ beans/ fresh-dried fruits/ herbs/ spices) by using controlled atmosphere (oxy low ~ 0%) and heating technology. 

Source: Canada Grain Commission

3 stages in life circle of an almond moth – 3 giai đoạn trong vòng đời của ngài hạnh nhân

.\.

Mùa hè là khoảng thời gian để thu hoạch các vụ mùa bắt đầu từ mùa đông năm trước. Mùa hè cũng là thời gian các loài côn trùng hoạt động mạnh mẽ nhất sau một thời gian dài trú đông trong các nhà kho hoặc cối xay gió. Giai đoạn từ tháng 8 tới tháng 10 là khoảng thời gian thu hoạch hạt hạnh nhân. Đây cũng là lúc loài ngài hạnh nhân hoạt động mạnh mẽ nhất để giao phối và đẻ trứng vào các loại nông sản sau khi được thu hoạch. Trung bình, một con ngài hạnh nhân cái đẻ được 150-200 trứng. Trứng chỉ mất 3 ngày ở nhiệt độ 30°C để nở thành ấu trùng.  

Được biết đến như một trong  các loài côn trùng hại kho, ấu trùng của ngài hạnh nhân ăn các loại ngũ cốc, đậu hạt như hạnh nhân, và trái cây khô như chà là. Ấu trùng phát triển thành nhộng trong khoảng 26 ngày ở nhiệt độ lý tưởng. Khi nhiệt độ không thuận lợi, ấu trùng có thể tạm dừng quá trình trưởng thành (có thể kéo dài tới vài tháng) tới khi nhiệt độ ấm áp trở lại (20-35°C). Đây cũng là khả năng giúp ngài hạnh nhân xâm lấn các lục địa khác nhau nhờ vào việc lẩn trốn trong các túi đựng nông sản. Khi bước vào giai đoạn trưởng thành ngắn ngủi, ngài hạnh nhân ngừng ăn và thỉnh thoảng chỉ uống 1 chút nước.  

Khi ăn các loại nông sản khô, ngài hạnh nhân tạo ra một lớp màng mỏng trên bề mặt thực phẩm, chất thải, vỏ nhộng, và cả xác con trưởng thành trong các loại nông sản. Vì vậy, việc giết chết trứng ngài hạnh nhân trước khi chúng nở thành ấu trùng là một giải pháp quan trọng để ngăn chặn mọt hạnh nhận phá hại các loại nông sản sau khi thu hoạch.  

Một giải pháp đầy triển vọng để giải quyết ngài hạnh nhân từ trứng đến ấu trùng ở tất cả các loại nông sản là sử dụng công nghệ kiểm soát khí quyển kết hợp xử lý nhiệt, đảm bảo tiêu diệt triệt để 100% côn trùng mà vẫn duy trì chất lượng và hương vị của sản phẩm.  

CATTiS cung cấp hệ thống xử lý hữu cơ liên tục cho nhiều loại nông sản, ứng dụng công nghệ kiểm soát khí quyển (nồng độ oxy dưới 1%) kết hợp xủ lý nhiệt trong một hệ thống kín khí, giúp xử lý các loại côn trùng trong nông sản như đậu hạt, ngũ cốc, gia vị.  

Nguồn: Canada Grain Commission

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *