Source: Highland Coffee

TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI

Coffee is one of the most important agricultural commodities for export in Vietnam. In the first half of 2022, coffee has some positive signs in export despite the pandemic. In detail, the average exported coffee price reached 2,250 USD/ tons, increasing a quarter compared to the same period in 2021.  

Generally speaking, Vietnam has exported over 1 million tons of coffee valued at over 2 billion dollars, with a 20% rise in quantity and a 50% rise in price. It is also the highest rising rate of coffee trading in the last five years.   

The highest price of coffee was in the US, reaching 3,451 USD/ tons. This price was also 40% higher than the price of coffee exported to the US in the same period last year. Besides, there was also a significant rise in the amount of exported coffee in Europe, especially in Germany, Belgium and Italy.   

Most of the reasons cause the increase in the coffee bean export was the cost fluctuation in both the local and international markets. Specifically, International Coffee Organization expected a drop of 3.1 million coffee bags in 2021-2022 due to the decrease in crops in Brazil and Indonesia. On the other hand, Russia – the Ukraine war was also a factor contributing to the ramp-up of fertilizer because Russia was the supplier providing 50% of fertilizer globally. There were four consecutive increases in fertilizer prices in Vietnam during the first four months of 2022, ranging from 1,000 – 1,900 vnd/kg. Besides, gas prices and labour costs have also been fluctuating upward, leading to the high price of coffee in Vietnam. 

Source: VnExpress, Tuoi Tre e-news

Cà phê là một trong những loại nông sản xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê đã có những tín hiệu đáng mừng sau một năm chậm lại vì đại dịch. Cụ thể, giá cà phê xuất khẩu trung bình đạt 2.250USD/ tấn, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cộng, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cà phê với giá trị hơn 2 tỷ USD, tăng hơn 20% về khối lượng xuất khẩu và tăng 50% về giá trị so với năm 2021. Đây cũng là mức tăng trưởng nhanh nhất của xuất khẩu cà phê trong 5 năm gần đây.  

Tăng mạnh nhất là giá cà phê xuất khẩu sang Mỹ, đạt mức 3.451USD/ tấn, tăng hơn 40% trong nửa đầu năm 2022. Bên cạnh đó, sản lượng cà phê xuất khẩu sang các nước châu Âu cũng tăng mạnh, nhất là thị trường Đức, Bỉ và Italy.  

Việc xuất khẩu cà phê tại Việt Nam tăng đột biến có nhiều nguyên nhân trên thị trường quốc tế cũng như biến động giá cả tại Việt Nam. Cụ thể, Tổ chức cà phê thế giới dự đoán, trong niên vụ 2021-2022, xuất khẩu cà phê toàn thế giới sẽ thâm hụt 3,1 triệu bao do sự sụt giảm nguồn cung cà phê ở Brazil và Indonesia trong khi nhu cầu tiêu thụw vẫn tăng cao. Bên cạnh đó, xung đột Nga – Ukraine cũng khiến cho giá phân bón tăng cao vì Nga là nhà cung cấp 50% phân bón cho toàn thế giới. Giá phân bón trong nước tăng liên tiếp 4 lần trong 4 tháng đầu năm 2022 ở mức từ 1.000 – 1.900 đồng/kg. Ngoài ra, giá xăng dầu và nhân công tăng cao cũng là một nhân tố đẩy giá cà phê tăng đột biến.  

Nguồn: VnExpress, Tuổi Trẻ online

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *